Notater


Match 151 til 200 fra 17,795

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 356» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1697. d. 25. Octobr. Ved middags tid fød Anders Andersen Odde og Maren Christensd p Sandodde Deris Søn Christen, baaret til daaben d. 31. dito af Margrete Jens Holders. Faddere: Povl Olesen Drasbech, Anders Christensen af Nors, Christen Christensen Stentofft. Ane Peder [Odtesøns !!!] af Siøring Sogn, Maren Povlsdatter Drasbech, Moderen i Kirche d. 5. Decembr. Odde, Christen Andersen (I004359)
 
152 1697. d. 26. 10br. fød unge Christen Drasbech og Beritte Broe deris døefødde drengebarn. dødfødt søn (I000734)
 
153 1697. d. 27. Apr. fød Christ. Brandi Søn Ole, baaret til Daaben d. 29. dito af Kirsten Niels Skreders. Faddere Ped Brandi, Povl Ands. Ped Nielsen, Ane Andersd. Ane Pedersd. Mod. i Kirche 6 uger efter. Brandi, Oluf Christensen (I000957)
 
154 1697. d. 27. Nov. fød Morten Broe og Bodil Christensd. ved Møller deris datter Ellen, baaret til Daaben d. 5. Decembr. af Inger unge Michel Blachis: Faddere: Unge Christen Drasbech, Jens Hundborg, Anders Rasmusen; Maren Peder Broes, Ane Christensdatter af … Moderen i Kirche d. 23. Jan. 98. Broe, Ellen Mortensdatter (I001098)
 
155 1697. d. 29 Decembr. begravet unge Christen Drasbechs døefødde barn. dødfødt søn (I000734)
 
156 1697. d. 6. Aug. om morgenen i dagningen døde Jens Broes yngste datter Maren, 20. uger og 4 dage gammel, begravet d. 8. dito. Jensdatter, Maren (I007276)
 
157 1698 d. 7. Julii troloved Christen Christensen i Stentoft og Karen Jensdatter ved Blegihule; som Jens Bertelsen ved Blegihule og Anders Jensen i Fuglsang lovede for; Viede d. 25. 7br nest efter. Familie F000303
 
158 1698. 3. Natal: c. Niels Jørgensen i Elsted, æt: 50. Jørgensen, Niels (I41032694)
 
159 1698. d. 1. Januarii fød Peder Nielsen og Ane Andersdatter Drasbech ved Møller deris døefødde barn. barn, dødfødt (I007410)
 
160 1698. d. 1. Novemb. om aftenen ved 9 Slet, døde Jens Hundborgs yngste Søn Jens 19. uger og 3 dage gammel, begravet d. 6. dito. Jensen, Jens (I007277)
 
161 1698. d. 10 Jul. døbt Niels Jensen og Ane Poulsdatters barn blef kaldet Jens. Fadderne vare Poul Mouritzen, Christen Morsing af Hørsted, Mourits Povelsen, Bodil Jensdatter, Karen Harkier. Nielsen, Jens (I007946)
 
162 1698. d. 10. Nov. trolovet Morten Kløfborg oc Ane Christensd. ved Møller, Viede d. 10. Decemb. nest efter. Familie F000185
 
163 1698. d. 13. [Jan.] dito om aftenen ved Solens nedgang døde Peder Frøkiers lille Søn Jens, 2 aar ringer 3 maaneder og nogle dage gl, begravet d. 16. dito. Frøkier, Jens Pedersen (I000757)
 
164 1698. d. 16. Octobr. ved 9 Slet formiddag døde Cresdenze Jens Hundborgs ved Møller der hun var 28 Aar og 3 uger og nogle dage gammel, begravet d. 20. dito. Broe, Christence Andersdatter (I000426)
 
165 1698. d. 17. [muligvis d. 11. !!!] April ved 9 slet formiddag fød Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller deris Søn Michel, strax inddøbt af jordemoderen for sin svaghed shyld; baaret til Kirche til daabens forkyndelse d. 18. dito af Maren Peder Krogs: Faddere: Salmand Kløfborg, Christen Christensen Blach, Christen Michelsen Blach, Voldborg Christen Svendsens, Ane Pedersdatter Krog. Mod. i K. 6 ug. Krog, Michel Christensen (I007232)
 
166 1698. d. 18. Jun. nogit for midnat fød Jens Hundborg og Christentze Andd. ved Møller deris Søn Jens baaret til Daaben d. 24 Dito af Beritte Unge Christen Drasbechs. Faddere, Anders Odde, Salman Kløfborg, Morten Broe, Sophia Rasmusd. og Maren Rasmusd. Alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter. Jensen, Jens (I007277)
 
167 1698. d. 2. Septembr. om natten klochen 11 fød Niels Broe og Maren Larsd. ved Møller Deris Søn Lauritz; baaret til Daaben d. 4. dito af Beritte unge Christen Drasbechs; Faddere: Peder Broe, Morten Broe, Povl Andersen, Helvig Morten Pedersens, og Ane Larsd. hos Povl Olesen alle ved Møller. Moderen i Kirche 6 ug efter. Broe, Lauritz Nielsen (I007076)
 
168 1698. d. 20. Febr. en stund for midnat fød Christen Christensen Odde og Gertru Nielsd. ved Møller deris Søn Lars; baaret til daaben d. 23. dito af Maren Madz Møllers: Faddere. Christen Bage. Christen Frost, Peder Hassing, Ane Christen Schegshøjs. Alle ved Møller. Moderen i Kirche. Odde, Lars Christensen (I004370)
 
169 1698. d. 23. dito [Febr.] ved middags tid døde Anders Jens. og Mariche Christensd. i Aashøj deris lille datter Gedshen, nogit nær 1½ aar gammel, begravet d. 27. dito. Andersdatter, Gedshe (I007264)
 
170 1698. d. 27. Septembr: trolovet Søren Jensen af Legind og Maren Povlsdatter Drasbech, som H. Christen i Nørhaae og Povl Olesen Drasbech ved Møller lovede for. Viede d. 16. Novemb. nest efter. Familie F000111
 
171 1698. d. 5. Jan. blef Peder Nielsen oc Ane Andersd. Drasbech deris døefødde barn begravet. barn, dødfødt (I007410)
 
172 1698. d. 7. Aug. om morgenen tilig ved 3 Slet døde Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller deris lille Søn Michel, 16. ug gl. begr. 10. dito. Krog, Michel Christensen (I007232)
 
173 1698. d. 7. Mart: 2 stund for middag fød Peder Jens Frøkier og Ane Christensd. Drasbech deris Søn Jens, den anden med det nafn, same Dag hiemdøbt for sin svaghed shyld; baaret til Kirche til Daabens forkyndelse d. 13 dito af Maren Anders Rasmussens ved Møller; Faddere: Christen Olesen Drasbech, Thomas Christensen i Vandet, Anders Jenssen Frøkier, Maren Anders Fuglsangs, og Dorethe Christensd. Drasbech. Moderen i Kirche 6 ug efter. Frøkier, Jens Pedersen (I000758)
 
174 1698. Dom. 16 post Trinit døbt Jens Roichers og Maren Skyoms barn blef kaldet Kirsten. Fadderne vare Poul Niels Aas, Poul Lauridsøn Bonde, Mads Sørensøn, Else Michel Degns, Inge Lauridsdatter. Roikiær, Kirsten Jensdatter (I007938)
 
175 1698. Dom. 19 post Trinit døbt Immer Nielss. og Maren Støfrings barn, blef kaldet Met. Fadderne vare Povel Niels. Aas, Christen Nielss, Else Michel Degns, Helle ... Immersen, Met. (I007840)
 
176 1699 d. 28. Maji. om aftenen lidt f. Solens nedgang fød Christen Christens. Stentoft og Karen Jensd. Deris Søn Christen, baaret til Daaben d. 4 Jun: af Susanna Christensd. Agerholm. Faddere: Povl Olesen, Anders Christensen af Nors, Bertel Jensen ved Blegehule, Margrete Jens Holders og Dorethe Christensd. af Nors. Moderen i Kirke 6 ug efter. Stentoft, Christen Christensen (I000867)
 
177 1699 Thorsted sogn. Veje, Peder Christensen (I30435032)
 
178 1699. 15. Maij. Ped. Sørens. i Elsted æt: 65. Sørensen, Peder (I4565692)
 
179 1699. d. 12. Aug. klochen 10 for middag døde Peder Nielsens Hustrue Ane Andersd. Drasbech ved Møller 28 Aar 5 maaneder og 3 uger gammel, begr. 17. dito. Dragsbech, Ane Andersdatter (I007407)
 
180 1699. d. 16. Maj. Klochen 8 for middag fød Anders Jensen og Mariche Christensd. i Aashøj Deris Datter Gedshe, den anden med det nafn. Baaret til Daaben d. 18. dito af Ane Christen Christensens: Faddere: Anders Matzen i Agerholm, Anders Jensen Frøkier, Henrich Christensen hos Lars Tanderup. Engel Christensd. af Nystrup. Maren Nielsd. i Vandet. Moderen i Kirche d. 25. Jun. Andersdatter, Gedshe (I007265)
 
181 1699. d. 16. Nov. for middag fød Christen Krog og Bodil Michelsd. ved Møller deris Datter Maren den anden med det nafn, strax inddøbt af Jordemoderen for sin svaghed shyld, baaret til Kirche til Daabens f. kyndelse d. 19. dito af Maren Peder Krogs; Faddere: Christen Bage, Knud Christens. Beritte unge Christen Drasbechs, Ane Michelsd. Blach. Moderen i Kirche 6 uger efter. Krog, Maren Christensdatter (I007233)
 
182 1699. d. 5. Januarii om natten nogit for midnat fød Peder Nielsen og Ane Andersd. Drasbech ved Møller Deris Datter Inger, baaret til Daaben d. 8. dito af Margrete Jens Holders. Faddere: Christen Stentoft. Ole Povls Drasbech, Ole Peders Drasbech, Karen Christen Brandis, Helle Andersd. Drasbech. Moderen i Kirche d. 19. Febr. Pedersdatter, Inger (I007411)
 
183 1699. d. 7. Sept. ved midnats tid fød Anders Odde og Maren Christensd. p. Sandodde deris Søn Niels, strax hiemmedøbt for sin svaghed shyld af Jordemoderen Karen Sl. Christen Stentoftis: Baaret til Kirche Dagen efter nemlig d. 8. sept: til Daabens forkyndelse af Margrete Jens Holders; Faddere: Christen Smed i Nors, Christen Anders. Skegshøj, Anders Christens. i Nors; Karen Christen Stentoftis, Dorethe Christensd. af Nors. Moderen i kirche 6 uger efter. Odde, Niels Andersen (I004360)
 
184 1699. NB. nogit tilforn døde same Peder Nielsen og Ane Andersd. deris lille datter Inger, 23 uger gammel. Pedersdatter, Inger (I007411)
 
185 17/10 1687: Christen Villadsen i Skjoldborg lader læse en obligation til ham fra Emmike Eriksen på 98 rdl., med pant i Tomas Nielsen Ulgårds gård i Silstrup, som han har i forlening af fru Elisabeth Termo, sal. Niels Harboes til Hegnetgård på Langeland. Emmike Eriksen beder sin fader, Erik Pedersen på. Skibstedgård og Tomas Nielsen om at medunderskrive.
1) Hundborg herreds tingbog 1687.

24/10 1687: Jørgen Falsen af Gyrup på sine principalers vegne tiltaler Christen Bertelsen i Tinstrup og Anders Nielsen Ulgård i Torsted for restancer.
Dom: De skal betale osv.
1) Hundborg herreds tingbog 1687.

20/11 1688: Tomas Nielsen Ulgård besværer sig over, at han nu i fem år har forsørget sin (halv)søster Kirsten Pedersdatter med stor frygt, da hun er forvirret i hovedet og han har derfor ladet stævne hendes broder Anders Nielsen Ulgård i 'forsted, hendes farbrødre Niels Pedersen og Laurits Pedersen i TIngstrup og hendes svoger Niels Scharissen ibm. (gift med Maren Pedersdatter) og mener, at de bør antage sig hende eller betale ham noget.
Opsat 14 dage. (4/12).
1) Justitsprotokol for Hillerslev-Hundborg Herreder - 1688

4/12 1688: Tomas Nielsen Ulgård begærer igen, at hans halvsøster Kirsten Pedersdatters andre slægtninge tager del i hendes underhold. Hendes svoger Niels Skarissen i Tingstrup siger, at han har haft hende i to år. Anders Nielsen Ulgård i Torsted siger, at han ikke vil have med sagen at bestille.
Opsat 14 dage, om slægtningene imidlertid kan enes.
1) Justitsprotokol for Hillerslev-Hundborg Herreder - 1688

13/2 1694: Kirkeværge i Tilsted sogn Tomas Nielsen Ulgård i Silstrup tiltaler Jens Deinbol, Christen Michelsen, Peder Christensen, Peder Sørensen, Christen Andersen og Christen Smed for resterende tiende.
Dom: De skal betale.
1) Ekstrakt af Justitsprotokol for Hillerslev og Hundborg Herreder 1699-1699.
 
Ulgaard, Tomas Nielsen (I72055513)
 
186 1700. 3. Epiph. Sara, Povl Pedsens B. i Lystrup, inddøbt tilforn, baaren til Kirche af Boils Persd. Jens Sørensens i Horup. Faddere: Ped Sørensen og Jens Espensen i Lystrup; Niels Lassen i Elsted; Maren Persd. Kirst. Persd. i Trige. Povelsdatter, Sara (I14624014)
 
187 1700. d. 13. [Januari] dito om aftenen nogit for Solens nedgang fød Peder Frøkier og Ane Christensdatter deris 2 tvillinger, Maren og Ane, strax hiemdøbt for deris svaghed shyld. Vidner til Daaben var Thomas Christensen Karen Sl. Christen Stentoftes, Maren Anders Fuglsangs ... kom sid. iche til Kirche til Daabens forkyndelse, formedelst de begge kort efter døde. Og gich Moderen i Kirche d. 14. Mart. 1700. Frøkier, Maren Pedersdatter (I000759)
 
188 1700. d. 13. [Januari] dito om aftenen nogit for Solens nedgang fød Peder Frøkier og Ane Christensdatter deris 2 tvillinger, Maren og Ane, strax hiemdøbt for deris svaghed shyld. Vidner til Daaben var Thomas Christensen Karen Sl. Christen Stentoftes, Maren Anders Fuglsangs ... kom sid. iche til Kirche til Daabens forkyndelse, formedelst de begge kort efter døde. Og gich Moderen i Kirche d. 14. Mart. 1700. Frøkier, Ane Pedersdatter (I000760)
 
189 1700. d. 17. Januar: ved Solens nedgang døde den yngste af Peder Frøkiers Tvillinger sc: Ane, 4 dage og nogle timer gammel, begr. 21. dito. Frøkier, Ane Pedersdatter (I000760)
 
190 1700. d. 19. Junii. 2 stund efter middag fød Morten Christensen Kløfborg og Ane Christensd. ved Møller Deris Datter Ane, baaret til Daaben Dagen efter af Inger unge Michel Blachis. Faddere: Salmand Kløfborg, Christen Bach, Christen Møller; Beritte unge Christ: Drasbechs, Ane Jensd. ved Havet, alle ved Møller: Mod. i Kirche d. 1. Aug: Kløvborg, Ane Mortensdatter (I007267)
 
191 1700. d. 2. Jul. 1 stund efter Solens opgang fød Christen Michelsen Brandi og Karen Andersd. ved Møller deris Daatter Ane; baaret til Daaben d. 4. dito af Maren Christen Frostes: Faddere: Anders Rasmus. Povl Andersen, Ole Peders. Ane Pedersd. Dorethe Christensd. Alle ved Møller. Moderen i Kirche 6. ug efter. Brandi, Ane Christensdatter (I000958)
 
192 1700. d. 26. Nov. ved 10 slet formiddag fød Anders Rasmusen og Maren Christensd. ved Møller deris Datter Christentze; baaret til Daaben d. 28. ejusdem af Maren Christen Frostis. Faddere: Christen Oles. Drasbech. Peder Frøkier, Ole Peders. Drasbech, Beritte unge Christen Drasbech. … Rasmusdatter. Dorethe Christensd. Drasbech. Moderen i Kirche 6 uger efter. Andersdatter, Christentze (I008745)
 
193 1700. d. 27. Januar. om morgenen en stund for Solens opgang døde Peder Frøkiers anden tvilling sc: Maren, 14 dage ring nogle timer gl. begravet, d. 2. Febr. Frøkier, Maren Pedersdatter (I000759)
 
194 1700. Dmca. 1ma Adv: haffde Søren Jensøn i Legind og Maren Povelsd: barn til Daaben, kaldet Maren. Kf: Povel Olufs. Hans Casten Langballe, og Ole Povels, Qf: Dorothe Iversd:, og Karen Sørensd. Legind, Maren Sørensdatter (I000266)
 
195 1700. Dom. 2 Adventus døbt Jens Roichers og Maren Jensdatters barn, blef kaldet Ane. Fadderne vare Povel Nielsen Aas, Poul Lauridsen Bonde, Else Degne Kone, Inge Povelsdatter, Ane Povelsdatter Smed. Roikiær, Ane Jensdatter (I007939)
 
196 1701 d. 9. Maji. om aftenen døde Christen Steentoftis Hustru Karen Jensd, der hun var = 22. aar 21. uger og 2 dage gammel, begravet d. = 14. dito. Jensdatter, Karen (I000866)
 
197 1701 d. = 30. Januar. fød Christen Stentoft og Karen Jensd. deris Søn Endvold, baaret til Daaben d. 6. Febr. af Susanna Christensd. Agerholm; Faddere: Povl Olesen Drasbech. Christen Smed i Nors. Anders Gade i Nors, Maren Anders Fuglsangs og Dorethe Christensd. af Nors. Mod i Kirche 6. ug efter. Stentoft, Enevold Christensen (I000868)
 
198 1701-1740 fæstegårdsmand. Tromholt, Anders Nielsen (I52712172)
 
199 1701. d. 24: Fest: Johannis Baptista confirmeret Peder Lassøns barns daab: nom: Las: Fru General Indens Pige Catrine Andersdaatter paa Skiern bar barnet, Faddere, Peder Lou... Jens Hougaard, Las Hougaard, Jens Louring ... og Christen Madsøns Hustru. Pedersen, Las (I27596559)
 
200 1701. d. 25. Januar om aftenen ved 3 stund efter Solens nedgang fød Peder Frøkiær og Ane Christensd. Deris Søn Christen; Baaret til Daaben d. 30. dito af Maren Anders Rasmusens: Faddere: Niels Bierggrd, Matz Niels. af Torsted, Ole Christens. Drasbech. Else Thomas Pedersens, Helle Christensd. Drasbech. Mod. i Kirche 6 ug efter. Frøkier, Christen Pedersen (I000761)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 356» Næste»