Notater


Match 1 til 50 fra 17,795

      1 2 3 4 5 ... 356» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Amdisen, Kaj Harry (I015519)
 
2
Kommunal folketælling 20/10 1940 Aarhus købstad - Eckersbergsgade 29, stuen:
Helårlig leje af lejligheden 708 kr.
Emiel Hansen f. 6/4 1878 i København, gift, husfader, kunstmaler.
Maren Hansen f. 16/5 1886 i Thisted, gift, husmoder.
Ole Robert Hansen f. 12/12 1916 i Aarhus, søn.
Bent Henning Hansen f. 22/5 1920 i Aarhus, søn, malerlærling hos malermester Bahnsmann.

Kommunal folketælling 11/10 1942 Aarhus købstad - Eckersbergsgade 29, stuen:
Emiel Hansen f. 6/4 1878 i København, gift, husfader, kunstmaler.
Maren Hansen f. 16/5 1886 i Thisted, gift, husmoder.
Ole Robert Hansen f. 12/12 1916 i Aarhus, søn, C.B.-betjent.
Bent Henning Hansen f. 22/5 1920 i Aarhus, søn malerlærling.
 
Hansen, Emiel (I000180)
 
3  Sørensen, Anders Christian (I000007)
 
4  Andersdatter, Kirsten (I014595)
 
5 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Madsen, Johanne (I002020)
 
6 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Pedersen, Grethe (I005366)
 
7  Holmboe, Niels Kristian Nielsen (I001337)
 
8 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Poulsen, Jonna Lilian Valborg (I92000520)
 
9  Steentoft, Anders Lauritsen (I007725)
 
10  Andersen, Mads Christian (I79053645)
 
11 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F001311
 
12  Familie F26106580
 
13  Familie F001181
 
14 "B8373","KB-1813-1891-DÅB","Hallund","Børglum","Hjørring","80502","538,00","7 No. 7","Anders Thomsen","M","1846 8. Juli","Huulhøi","1846 6. September","Hallund","","ægte","Thomas Jensen","Indsidder","Ingeborg Christensdatter","","Huulhøi","Gaardmand Svend Christensens Hustrue Ane Nielsdatter af Østenkjær, og Skræderpige Ingeborg Rasmusdatter ligeledes af Østenkjær, Gaardmændene: førnævnte Svend Christensen og Niels Rasmussen, begge af Østenkjær, Ungkarl Svend Isaksen af Moesbak","i Ø. Brønderslev Sogn."," Thomsen, Anders (I013869)
 
15 "Fremstillet i Siørring Kirke til Daabs Confirmation Domca. Lataræ som var d. 19 Martji"
Her er der en fejl! Dominica Lætare var i 1797 d. 26. marts. 
Sixhøy, Laurids Jensen (I49684652)
 
16 "Slægtsbog over redder og skipperslægten Dragsbech fra Klitmøller i Thisted amt" kalder ham for Jens Mikkelsen Jensen!

Jens var gårdejer og havde Toftegaard i Sjørring Sogn.
Bosat: Toftegaard, Næstrup.

Jens nævnes 1882-1884 som gårdejer i Næstrup. 1889 som gårdmand i Næstrup.
 
Jensen, Jens (I005370)
 
17 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nielsen, Arnold (I002556)
 
18 (V. Fr. i K.) Pige Maren Katrine Jespersen af Kaastrup. Pige Else Frøkjær Pedersen af Nors Gm. Jesper Thomsen af Kaastrup. Gm. Lars Bisgaard af Kaastrup. Gm. Anders Smed af Kaastrup. Oddershede, Ane Nergaard (I013621)
 
19 (V. Hj. D.) Hedevig Marie Bisgaard (G. Sognef. Kristen Oddershedes Enke, B. Farmoder.) af Kaastrup i Overv. af B. Forældre, Farmod. Søster Karen Bisgaard (And. Sørensens Enke) af Fjerritslev og B. Farbroder G. Lars Bisgaard af Kaastrup. Oddershede, Ane Nergaard (I013621)
 
20 1. gang viet til avlsbruger Christen Bak Andreassen, født 8/8 1874 i Borbjerg sogn, død 17/1 1907 på Holstebro Bymark. Pedersen, Ane Marie (I012746)
 
21 1/11 1893: Rigensgade 5, 1. sal.
1/11 1894: Lille Farimagsgade 6, 2. sal.
1/5 1895: Helgolandsgade 3, 4. sal.
1/11 1896: Fra Thisted til Øster Farimagsgade 91, 3. sal.
1/11 1897: Tordenskjoldsgade 17, 3. sal.
10/1 1899: Fra Fredericiagade 8, 1. sal til Nordre Frihavnsgade 49, 3. sal.
1/11 1899: Frameldt.
Politiets registerblade for København.

Bosat 1901 i Nørregade 30, Aarhus.
1901-1902, 1904 i Frederiksgade 315a, Thisted.
1903 og 1905 på Frederiks Torv 315a, Thisted.
1907 på Lille Torv 1, Thisted.

1915-1916 Lov, Hammer sogn og herred. 
Thomsen, Poul (I002794)
 
22 1/11 1946 flyttede han til Alken st.
8/11 1952 flyttede han til Ullerslev - boede i banehus nr. 6b
30/8 1954 flyttede han til Langeskov - boede i banehus ved bom - Jernbanegade 8 ??
Oplysninger fra Keld Bo Pedersen 12/8 2017.
 
Pedersen, Knud Erik (I000143)
 
23 1/2 1890 bagersvend hos bager Jens Hundahl Andersen, Nørregade matr. nr. 66, Thisted.
1890-1915 bagermester med egen forretning i Nørregade 9, matr. nr. 66, Thisted.
1915-1932 partikulier eller rentier. 
Draxbek, Anders Christensen (I000050)
 
24 1/7 1770 er han fadder til barnebarnet Ingeborg Jensdatter i Thorsted. Agerholm, Anders Christensen (I32951276)
 
25 103 Margrethe Christensdatter på Jølbygård. 4/1 1729, fol. 4B.
E: Anders Enevoldsen.
B: 1) Christen Andersen 5 uger.
FM: mors farbror Peder Knudsen i Tøving.
Arv efter afdødes far Christen Knudsen til Jølbygård, [skifte 11/2 1727 lbnr. 84] til Svenning Poulsens børn i Torup [i Skallerup sogn].
1) Skifteprotokol. Dueholm, Ørum og Vestervig amter 1728-1739. B 1A – 131. Ved Erik Brejl
 
Christensdatter, Margrete (I23037724)
 
26 11/1 1794 købte Christen Lassen ejendommen Nørregade 22 i Vejle for 398 Rdl., af svigerfaderen snedker Søren Mortensen. Lassen, Christen (I39264082)
 
27 12/3 1960 Aarhus Krematorium. Urnenedsættelse 21/3 1960. Christensen, Christen Laursen (I000052)
 
28 14/7 1960 Aarhus Krematorium. Urnenedsættelse 27/7 1960. Kristiansen, Maren Nielsine (I000053)
 
29 1624 Elsted by og sogn. Spielte, Frantz (I52825808)
 
30 1624. D. Miseric. døbte ieg Frantzis barn i Elsted noe Rasmus. Frantzen, Rasmus (I31437256)
 
31 1642. Døde. Jørgens Moder i Huestrup ved naffn Maren Jensdatter. Jensdatter, Maren (I007861)
 
32 1646 Elsted by og sogn, hos Jørgen Sastrup.
1647, 1650, 1655, 1665 Elsted by og sogn. 
Frantzen, Rasmus (I31437256)
 
33 1646 tjenestekarl. Frantzen, Rasmus (I31437256)
 
34 1647. Jubilate. Ras. Frantzen i Elsted, Frantz Spieltis Søn oc Maren Persdaatter Kradbiergs som tiente Jørgen Sastrup i Elsted publice absolverede. Krajbjerg, Maren Persdatter (I45885128)
 
35 1647. Jubilate. Ras. Frantzen i Elsted, Frantz Spieltis Søn oc Maren Persdaatter Kradbiergs som tiente Jørgen Sastrup i Elsted publice absolverede. Frantzen, Rasmus (I31437256)
 
36 1647. Septuag. døbte ieg Maren Persdaatters Per Krajbierris daatters barn i Vorre, som tiente Jørgen Sastrup i Elsted, barnet blef døbt i Skødstrup Kierke er kaldt Anne, bleff udlagt til barnefader Rasmus Frantzen, som oc tiente Jørgen Sastrup i Elsted hos hiende. Var Frantz Spieltis Søn. Faddere: Vorre: Birret Mortensd. Birret Nielsd. Maren Sørensd. Segalt: Jørgen Michels. Anne Miekelsd. Birret Michelsd. Boild Rasmusd. Rasmusdatter, Anne (I40994544)
 
37 1650. D. intra Natalem & Circumcisionem døbt liden Maren Sørensdtrs Sempigis barn i Elsted, som Ras. Frantzen var fader til, blef barnet kaldt Dorethe. Faddere:
Elsted: Maren Jensd., Karen Rasmusd., Kirsten Jensd., Jens Michelsen, Ras. Grim, Las Persen, Ras. ..hejby, Anne Nielsd., Anne Syndergaard, Søren Persen, Niels Sørensen, Jens Sørensen. Ubbistrup: Tyri ... Lund. Maren Rasmusd. Sastrup: Anne Nielsd. Ras. Nielsen.
 
Rasmusdatter, Dorethe (I46657092)
 
38 1655. 19. Trinitatis. Maren Sørensdaatters Sempigis barn i Elsted døbt med naffn Maren, udlagt til barnefader Rasmus Frantzen. Faddere: Elsted: Rasmus Mickelsen, Per Rasmusen, Chri. Sørensen, Kirsten Jensd. Maren Rasmusd. Anne Persd. Rasmusdatter, Maren (I57731221)
 
39 1656. Den 30 Novembris bleff Peder Andersøns oc Maren Michelsdatters Datter døbt oc blef kaldet Margrethe, hendis faddere vare Niels Morsing, Anders Pedersøn, Anders Aas, Ane Pedersdatter, Maren ..., Karen Nielsdatter.
Hendes navn står meget utydelig i kirkebogen, det er ikke 100% sikkert at hun hedder Margrethe.
 
Pedersdatter, Margrethe (I007846)
 
40 1661-1688 gårdfæster af matr. nr. 11 i Vinkel by og sogn. Skaun, Laurits Madsen (I17808620)
 
41 1665 Hansted sogn, Hillerslev herred Hendrichsen, Niels (I006448)
 
42 1665. 9. Trinitatis. Rasmus Frantzens barn i Elsted døbt med naffn Karen. Faddere: Elsted: Niels Niels. Jørg. Rasmusen, Chri. Shredder, Per Mogensen, Per Ubbistrup, Per Rasmusen, Anne Syndergaard, Søren Rasmusen, Anne Chrisd. Melt Frantzd. Maren Jensd. Kirsten Povelsd. Maren Smed... Lystrup: Esben Persen. Rasmusdatter, Karen (I70282770)
 
43 1666. Bededagen den 7 Novemb. døbte Jeg Christen Søffrensøn Smids oc Mergrete Jørgensdatters datter: Else. udi Schiolborig Kirche. Hendis Faddere. Peder Pedersøn i Aas, Peder Sørens i Spering, Michel Jørgensøn i Huorstrup: Søfren Smeds Hustru i Spering, Maren Jørgensd. i Snestrup. Christensdatter, Else (I007857)
 
44 1667, 1671, 1672, 1674, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682, 1687, 1689, 1695, 1699 Elsted by og sogn. Sørensen, Peder (I4565692)
 
45 1667. 1. Epiph. Per Sørensen i Elsted oc Sara Povelsdaatter vied. Familie F217640
 
46 1671. 30 April. Dominica Cvasimodo døbte Jeg Laust Nielsens oc Mergret Jørgensdatters i Aas deris Søn hiemme oc kaldet [hds !!!] Christen. men Dominica Exaudi kom det til Kirchen i Schiolborig ... ... Confirmation. Hans Faddere vare: S... Povelsøns Sl. Ts. studiofus af Schiolborg ..., Anders Tomsøn Smed i Thisted. Niels ... Aas oc ppt ug Michenten. og So... Smed i Vang, Maren Povelsdatter i Schioldborg Pstgaard, Martha Povelsdatter ibm, Maren Jørgensdatter, Maren Povelsdatter i Aas, Maren Larsdatter i Vestergaard. Lauritsen, Christen (I007851)
 
47 1671. Esto miti. var Per Sørensens barn i Elsted til kirke, inddøbt aff Her Knud D. Septuag. nest tilforn oc kaldet Karen. Persdatter, Karen (I42779552)
 
48 1672. 24. Trin. døbte ieg Per Sørensens barn i Elsted noie Kirsten. Persdatter, Kirsten (I50492394)
 
49 1672. Dominica 25 post Trinit. den 24 Novemb. vare Laust Nielsen i Aas oc Mergrete Jørgensdatter ders Søn Jens ad Kirche til Sin Daabs Confirmation; Som tilforne vare inddøbt. Hans Faddere vare: Laust Andersen Bach i Nestrupgaard. Peder Michels i Aas, Svend Christens i ... ..., Niels O.. i Dollerup ... ..., Helvig Olluffsdatter i Præsteg, ... Nielsdatter Smed i Bundgaard, Maren Laustd; i Nestrupgaard, Maren Nielsd. i Taarsted, Maren Povelsdatter oc Martha Povelsdatter i Schioldborg Pstg. Bergite oc ... Tomsd. i ..., oc Maren Povelsd. ... ... oc Maren Jørgensd. i Huestrup. Lauritsen, Jens (I007852)
 
50 1672. Samme Dag [Dominica Reminiscere] begraffvet Laust Niels. oc Mergrete Jørgensdatter i Aas deris Søn Christen ætatis 1 Aar rige 8 uger. Lauritsen, Christen (I007851)
 

      1 2 3 4 5 ... 356» Næste»